4.บานสวิง

บานสวิง
กระจกบานสวิง,อลูมิเนียมบานสวิง
กระจกบานสวิง นิยมใช้ในส่วนของประตูหน้าอ๊อฟฟิต
หรือ ประตูหน้าอาคาร
มีความแข็งแรงทนทานทานต่อการใช้งานสูง
ใช้งานสะดวก เปิด/ปิดสบาย
เพราะมีโช๊ค ภายในชุดทำให้ไม่ต้อง ใช้มือดึงปิด ประตูเมื่อผลักประตูเดินเข้าภายในอาคาร
กระจกบานสวิง บานสวิง อลูมิเนียมบานสวิง บานสวิงคู่ บานสวิงเดี่ยว
Visitors: 505,999